• زبان فارسی سایت مرکزی استون | English Language - Markazi Stone | اللغة الانجليزية -  Markazi Stone
  • +98 918 161 4380
  • گواهی نامه
  • ISO 9001: 2010
  • جوایز
  • تولید کننده برتر صنعتی در سال 1396
  • آدرس
  • محلات شهرک صنعتی ارغده شقایق غربی ۱۳

مرمریت ملیکا

مرمریت ملیکا